Over deze site - website B. van Heeswik BV.

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over deze site

Copyright


Alle rechten voorbehouden. niets uit deze website mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of
opgeslagen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen door opnamen
op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toesteming van Stukadoorsbedrijf B. van Heeswijk B.V.

De informatie verstrekt op deze site is lauter informatief,
stukadoorsbedrijf B. van Heeswijk B.V kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutive informatie
vermeld op deze site, noch voor de gevolgen van beslissingen die gebazeerd zijn op informatie
verstrekt op deze website.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu